top of page

Beställ en skiss

Om du anlitar oss börjar vi med en enkel skiss - ett steg i taget. När man skissar enligt klassisk metod har man tusentals år av ärvd kunskap i bakhuvudet. På så sätt sker skissandet mer systematiskt och därmed effektivt - detta för Din skull! Då får enkla men tydliga planförslag en fasadskiss beroende på den efterfrågade byggnadens innehåll.

   De flesta skisserna nedan är andra gradens skisser, det vill säga sådana som vi gör när ett första koncept har etablerats. Proportioner och allt som upplevs som detaljer har förankring i ett klassiskt helhetstänk.

Stationsbyggnad Västerås

Stationsbyggnad Västerås

Västerås

Motförslag till Västerås' planerade nya stationshus...

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Campus Borlänge

Campus Borlänge

Borlänge

Utveckling av Högskolan Dalarna...

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Fasadrenovering Borlänge

Fasadrenovering Borlänge

Borlänge

Omdaning av ett av Borlänges viktigaste stråk...

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Landshövdingehus Borlänge

Landshövdingehus Borlänge

Borlänge

Byggnaden som symbol...

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Portikstudie

Portikstudie

Gamla Stan, Stockholm

Fasadens allra heligaste...

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Kolonner

Kolonner

Standardutförande

Allting började med kolonnerna...

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Typsnitt

Typsnitt

Romansk stil

Typsnitt syftar bland annat till att väcka rätt känsla.

Studie

Interiört

Interiört

Inredning, stuckatur med mera

Insidan av en byggnad är dess hjärta.

Privata kunder

Stationsbyggnad Västerås - första skiss

Stationsbyggnad Västerås - första skiss

Västerås

Motförslag till Västerås' planerade nya stationshus...

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

bottom of page