top of page

Portikstudie

Gamla Stan, Stockholm

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Fasadens allra heligaste...

Som en del av den mer innovativa delen av var designprocess är det viktigt att alltid studera hur man gjorde förr. Sådana studier som vi utför återgår vi ofta till för att inspireras till nya verk.

Fasadens allra heligaste...

Portikstudie

Som en del av den mer innovativa delen av var designprocess är det viktigt att alltid studera hur man gjorde förr. Sådana studier som vi utför återgår vi ofta till för att inspireras till nya verk.

Gamla Stan, Stockholm

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

bottom of page