top of page
Stocksund

Stocksund

Danderyd

Förslag till kommunen.

Solhemmet

Förskolor

Förskolor

Olika utföranden

I ett samarbete med SKR har vi designat olika koncept för förskolor av olika storlek.

Solhemmet

Skolor

Skolor

Olika utföranden

Vi designar allt från lågstadie- till gymnasieskolor, alltid med klassiska planutföranden som känns igen och främjar studiemiljön.

Solhemmet

Skolor

En skola ska vara en plats som unga människor kan identifiera sig med och känna stolthet för under resten av livet. Viktigt för en sådan plats är att den tar sig uttryck i en vacker byggnad som är anpassad efter modern och fruktsam pedagogik.

bottom of page