top of page

Förskolor

Olika utföranden

Solhemmet

I ett samarbete med SKR har vi designat olika koncept för förskolor av olika storlek.

Förskolor behöver utgöra en säker, pedagogisk och lustfylld miljö för samhällets yngsta medlemmar. Genom diskussion med kommun/beställare utformar vi en förskola som passar väl in för såväl specifika behov och önskemål som i den lokala byggnadstraditionen.

I ett samarbete med SKR har vi designat olika koncept för förskolor av olika storlek.

Förskolor

Förskolor behöver utgöra en säker, pedagogisk och lustfylld miljö för samhällets yngsta medlemmar. Genom diskussion med kommun/beställare utformar vi en förskola som passar väl in för såväl specifika behov och önskemål som i den lokala byggnadstraditionen.

Olika utföranden

Solhemmet

bottom of page