top of page

Stationsbyggnad Västerås - första skiss

Västerås

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Motförslag till Västerås' planerade nya stationshus...

För Västerås har det danska arkitektkontoret BIG föreslagit ett nytt Transport Centre i form av ett cirkustält i glas och stål. Vi tänkte att västeråsborna skulle uppskatta en något mer lågmäld byggnad i kombination med en kampanil som speglar tornet intill ABB:s gamla huvudkontor och samtidigt markerar den nya tågstationens viktiga läge i staden.

Motförslag till Västerås' planerade nya stationshus...

Stationsbyggnad Västerås - första skiss

För Västerås har det danska arkitektkontoret BIG föreslagit ett nytt Transport Centre i form av ett cirkustält i glas och stål. Vi tänkte att västeråsborna skulle uppskatta en något mer lågmäld byggnad i kombination med en kampanil som speglar tornet intill ABB:s gamla huvudkontor och samtidigt markerar den nya tågstationens viktiga läge i staden.

Västerås

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

bottom of page