top of page

Fasadrenovering Borlänge

Borlänge

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Omdaning av ett av Borlänges viktigaste stråk...

Längs Stationsgatan medverkade vi till att genom Ax:son Johnson-stiftelsen skapa ett tydligare stadsrum som vi föreslog kommunpolitikerna och Borlängeborna.

Omdaning av ett av Borlänges viktigaste stråk...

Fasadrenovering Borlänge

Längs Stationsgatan medverkade vi till att genom Ax:son Johnson-stiftelsen skapa ett tydligare stadsrum som vi föreslog kommunpolitikerna och Borlängeborna.

Borlänge

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

bottom of page