top of page

Kolonner

Standardutförande

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

Allting började med kolonnerna...

Kolonner kan användas såväl så som man har använt dem sedan 400-talet f. Kr, eller specialdesignas för ett mer innovativt och djärvare uttryck.

Allting började med kolonnerna...

Kolonner

Kolonner kan användas såväl så som man har använt dem sedan 400-talet f. Kr, eller specialdesignas för ett mer innovativt och djärvare uttryck.

Standardutförande

Axel och Margret Ax:son Johnsons Stiftelse

bottom of page