top of page

Typboende

Standardutförande

Solhemmet

Beroende på beställarens önskemål kulturanpassar vi vårt generella "Sverige-koncept" för att hitta en passande lösning.

Äldreboenden behöver variera i storlek och stil för att passa kommunens specifika behov och önskemål. Genom en nära dialog med kommunen vill vi nå en lösning som alla är nöjda med, inte minst de äldre vars hem vi är ansvariga för att skapa.

Beroende på beställarens önskemål kulturanpassar vi vårt generella "Sverige-koncept" för att hitta en passande lösning.

Typboende

Äldreboenden behöver variera i storlek och stil för att passa kommunens specifika behov och önskemål. Genom en nära dialog med kommunen vill vi nå en lösning som alla är nöjda med, inte minst de äldre vars hem vi är ansvariga för att skapa.

Standardutförande

Solhemmet

bottom of page