top of page

Nobel Center III

Haga-Brunnsviken, Stockholm

Studie

Utveckling av vårt tidigare förslag...

Som en studie har vi utvecklat ett tredje förslag till ett alternativt Nobel Center. Förslaget är baserat på samma program som David Chipperfield använde när han designade sitt förslag för Blasieholmen. Med detta vill vi uppmana Nobelstiftelsen att anordna en öppen tävling för det nu planerade Nobelcentret vid Slussen i Stockholm - gärna där medborgarna får vara med och tycka.

Utveckling av vårt tidigare förslag...

Nobel Center III

Som en studie har vi utvecklat ett tredje förslag till ett alternativt Nobel Center. Förslaget är baserat på samma program som David Chipperfield använde när han designade sitt förslag för Blasieholmen. Med detta vill vi uppmana Nobelstiftelsen att anordna en öppen tävling för det nu planerade Nobelcentret vid Slussen i Stockholm - gärna där medborgarna får vara med och tycka.

Haga-Brunnsviken, Stockholm

Studie

bottom of page