top of page

Nobel Center II

Haga-Brunnsviken, Stockholm

Blasieholmens Vänner

Ett andra motförslag till Nobel Center...

Under ledning av Björn Tarras-Wahlberg gav Blasieholmens Vänner oss i uppdrag att designa ett strikt klassiskt motförslag till David Chipperfields förslag för Blasieholmen. Platsen som ansågs passande var en än oexploaterad yta intill Haga-Brunnsviken - en final på Aleksander Wolodarskis idé om Hagastaden.

Ett andra motförslag till Nobel Center...

Nobel Center II

Under ledning av Björn Tarras-Wahlberg gav Blasieholmens Vänner oss i uppdrag att designa ett strikt klassiskt motförslag till David Chipperfields förslag för Blasieholmen. Platsen som ansågs passande var en än oexploaterad yta intill Haga-Brunnsviken - en final på Aleksander Wolodarskis idé om Hagastaden.

Haga-Brunnsviken, Stockholm

Blasieholmens Vänner

bottom of page