top of page

Nobel Center I

Nobelparken, Stockholm

Studie

Motförslag till Nobel Center på Blasieholmen...

För att sätta perspektiv på tidens arkitektoniska ideal gjorde vi ett fullständigt genomritat förslag till ett alternativt Nobel Center i Nobelparken. Parken döptes efter Alfred Nobel då man i början av 1900-talet planerade Nobelstiftelsens huvudbyggnad för att byggas i östra änden av Strandvägen. Arkitekten Ferdinand Boberg gjorde två förslag som påminde om varandra men som till slut blev refuserade. Vi gjorde ett tredje förslag baserat på Bobergs kompositionskoncept.

Motförslag till Nobel Center på Blasieholmen...

Nobel Center I

För att sätta perspektiv på tidens arkitektoniska ideal gjorde vi ett fullständigt genomritat förslag till ett alternativt Nobel Center i Nobelparken. Parken döptes efter Alfred Nobel då man i början av 1900-talet planerade Nobelstiftelsens huvudbyggnad för att byggas i östra änden av Strandvägen. Arkitekten Ferdinand Boberg gjorde två förslag som påminde om varandra men som till slut blev refuserade. Vi gjorde ett tredje förslag baserat på Bobergs kompositionskoncept.

Nobelparken, Stockholm

Studie

bottom of page