top of page

Lokal stil

Skåne

Solhemmet

För olika kommuner i Skåne har vi arbetat med att hitta designkoncept som ska passa in i den lokala byggnadstraditionen.

Karaktäristiskt och ofta efterfrågat är äldreboenden i traditionsenlig skånegårdsstil, det vill säga låg bebyggelse i puts eller korsvirke med sadeltak.

För olika kommuner i Skåne har vi arbetat med att hitta designkoncept som ska passa in i den lokala byggnadstraditionen.

Lokal stil

Karaktäristiskt och ofta efterfrågat är äldreboenden i traditionsenlig skånegårdsstil, det vill säga låg bebyggelse i puts eller korsvirke med sadeltak.

Skåne

Solhemmet

bottom of page