top of page

Kvarteret Olof

Kävlinge

Ekeblad Bostad

Markanvisningstävling

Tillsammans med Ekeblad Bostad utsågs vi bland flera deltagare att ensamt föra diskussion med kommunen. Senare lades tävlingen ner på grund av kommunens ökade kostnader för marksanering.

Markanvisningstävling

Kvarteret Olof

Tillsammans med Ekeblad Bostad utsågs vi bland flera deltagare att ensamt föra diskussion med kommunen. Senare lades tävlingen ner på grund av kommunens ökade kostnader för marksanering.

Kävlinge

Ekeblad Bostad

bottom of page