top of page

Gustavianska typhus

Standardutförande

Civesta

Igenkännbar byggnadstradition...

Som ett konceptuellt förslag designade vi olika typer av små flerbostadshus för fastighetsutvecklaren Civesta.

Igenkännbar byggnadstradition...

Gustavianska typhus

Som ett konceptuellt förslag designade vi olika typer av små flerbostadshus för fastighetsutvecklaren Civesta.

Standardutförande

Civesta

bottom of page