top of page

Ellipsen 8 och 9

Linköping

Sekelporten

Förslag till Linköpings kommun.

Tillsammans med Sekeporten deltog vi i en markanvisningstävling anordnad av Linköpings kommun. Efter 14 månader gav tjänstemännen oss lägst poäng för gestaltning.

Förslag till Linköpings kommun.

Ellipsen 8 och 9

Tillsammans med Sekeporten deltog vi i en markanvisningstävling anordnad av Linköpings kommun. Efter 14 månader gav tjänstemännen oss lägst poäng för gestaltning.

Linköping

Sekelporten

bottom of page