top of page

Byggmästaren 13 m. fl.

Växjö

IST

I Växjö vill Björn Sundeby bygga bostäder och kontor längs Ingelstadsvägen. Snart planeras Etapp 2.

För några år sedan uppmärksammades Björn för sina planerade byggnader öster om Teleborgsvägen. Nu planeras fler hus längs gatans förlängning söderut. Vårt första förslag är inspirerat av Teleborgs slott och närmare bestämt designat i fransk nyrenässans, det vill säga den "riddarborgstil" som man bland annat finner längs Strandvägen i Stockholm.

I Växjö vill Björn Sundeby bygga bostäder och kontor längs Ingelstadsvägen. Snart planeras Etapp 2.

Byggmästaren 13 m. fl.

För några år sedan uppmärksammades Björn för sina planerade byggnader öster om Teleborgsvägen. Nu planeras fler hus längs gatans förlängning söderut. Vårt första förslag är inspirerat av Teleborgs slott och närmare bestämt designat i fransk nyrenässans, det vill säga den "riddarborgstil" som man bland annat finner längs Strandvägen i Stockholm.

Växjö

IST

bottom of page